Hoitosopimus

Tuodessasi lemmikkiä hoitoon, täytämme yhdessä hoitosopimuksen. Hoitosopimuksessa kirjataan omistaja/haltijan ja koiran tiedot sekä palvelut hoitojakson aikana. Varaa mukaan rokotustodistus. Muista myös madotus.

Sopimusehdot

Koiran omistaja/haltija vakuuttaa, että koiran rokotukset ja madotus ovat kunnossa. Mikäli koira tuo mukanaan loisia tai tauteja, on omistaja korvausvelvollinen täysimääräisesti hotellille ja muille koirille aiheuttamasta vahingosta.

Yleisen järjestyksen turvaamiseksi, emme ota hoitoon juoksuaikaisia narttuja.

Koiran omistaja/haltija hyväksyy ja vastaa, että useampi hänen omistamansa koira saa olla samassa tilassa.

Mikäli koira käyttäytyy aggressiivisesti, on omistajan/haltijan järjestettävä koira pois vuorokauden sisällä ilmoituksestamme.

Mikäli koira sairastuu, loukkaantuu, menehtyy hotellin tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena, omistajalla/haltijalla on oikeus korvaukseen joka on maksimissaan koiran hankintahinta.

Koira luovutetaan sopimuksen mukaan allekirjoittajalle tai hänen nimeämälle varahenkilölle. Mikäli koiraa ei noudeta sopimusjakson päätyttyä, omistaja on velvollinen korvaamaan ylimenevät vuorokaudet. 15 vrk:n jälkeen koiran omistus siirtyy Koirahotelli Vartiolle.

Mikäli hoitovaraus perutaan alle viikon, (1 vko), hoitojakson alusta, hotellilla on oikeus pitää maksettu 50% varausmaksu. Lääkärintodistuksella hoitojaksoa voidaan sovitusti siirtää.

Koiranomistaja/haltija on tietoinen Koirahotelli Vartion tietosuoja GDPR -käytännöstä ja hyväksyy sen.

Scroll to Top